Ang pamamahala ng basura (waste management) ay tumutukoy sa wastong pagkuha, paglilipat, pagtatapon o paggamit, at pagsubaybay ng basura ng mga tao.

Ating isa-isip na ang koleksyon ng basura sa bawat siyudad at lugar ay ibat-iba.

. Tiyaking di magkahalo ang tatlo: isang lalagyan para sa mga nabubulok; isa para sa di-nabubulok; at isa para sa factory.

Answer: TAMANG PAG TAPON NG BASURA.

Tagod.

Alin sa mga sumusunod ang masamang dulot ng walang segregasyon. Epekto ng Basura sa Kapaligiran. hindi.

The daily household garbage should be treated properly and can also be used to make fertilizer and manure for the plants.

Waste SegregationWaste Segregation – – pag hihiwalay ng mga basura sa basa at tuyo; nabub pag hihiwalay ng mga basura sa basa at tuyo; nabubulok at diulok at di nabubulok; mga maaari pang mapakinabangan at mga kanabubulok; mga maaari pang mapakinabangan at mga kailangan nang itapon; at marami pangilangan nang itapon; at marami pang ibaiba. Aug 24, 2014 · Makakatulong ito sa pag bawas ng mga baha sa hindi pagtapon kung saan-saan. Nasasabi ang kahalagahan ng paghihiwalay ng basura sa bahay.

makokolekta ng trak. Wastong Pagtatapon ng Basura (Waste Management) Basura (garbage/ waste • Isa sa pinakamalaking Suliranin ng ating bansa.

.

.

Alamin Kaugnay ng pagpapanatili ng kalinisan ng ating tahanan ay ang wastong pagtatapon ng basura. Maglagay ng isang bukod na sisidlan para sa recyclables tulad ng bote, lata, tuyong papel o karton, tela at iba pa.

Gawain 2 Gamit ang isang oslo paper, gumawa ng poster tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. .

Primary School.
Mauunawaan din sa modyul na ito ang kahalagahan ng isang maayos, malinis, at ligtas na bahay.
.

Ang pamamahala ng basura (waste management) ay tumutukoy sa wastong pagkuha, paglilipat, pagtatapon o paggamit, at pagsubaybay ng basura ng mga tao.

Dec 7, 2013 · class=" fc-falcon">Gawain 2 Gamit ang isang oslo paper, gumawa ng poster tungkol sa tamang pagtatapon ng basura.

pumapatungo sa kaligtasan at. . Ang kalusugan ng mga tao, dahil sa.

PD # 856. ng pagtatapon ng basura. Answer: Itapon ang mga basura sa tamang lalagyan at huwag itong itapon kahit saan sapagkat maaaring masira ang kapaligiran o makakasama sa kalusugan ang hindi wastong pagtapon ng basura. PD # 856. Ang kalusugan ng mga tao, dahil sa.

Tagod.

Kaya kailangan pag-isipan kung paano ang wastong pagtapon ng mga basura. Dapat kamay na asero ang gamitin para wala nang magtatapon ng basura na nagdudulot ng pagbaha.

Nasasabi ang kahalagahan ng paghihiwalay ng basura sa bahay.

.

Basura.

PD # 856.

fCode of Sanitation.